Proč POST(n)I SE?

Postit se 40 dní před Velikonocemi je křesťanská tradice. Člověk však nemusí být křesťan, aby se na jaře rozhodl pro očistu, ať už těla nebo duše. Půst můžete vnímat jako potrénování vůle, kdy se vzdáte něčeho, čemu rádi holdujete a zjistíte tak, jestli toho nejste otroky. Součástí myšlenky půstu je i dobrý skutek nebo dar pro ty, kteří nežijí v tak přiznivých podmínkách jako my.

Postní sbírku Diakonie pořádá již 13 let. Každý rok je její výtěžek určený pro lidi v zahraničí, které zasáhla humanitární katastrofa. Podrobnosti najdete na této stránce. Letos prostředky poputují do Libanonu, kde pomohou dětem z rodin, které uprchly ze Sýrie před válkou.

Pokud se zapojíte do naší jarní výzvy, můžete si za svůj dar vybrat odměnu, která vám poskytne zajímavý impuls pro váš osobní půst/jarní očistu. A nakonec se můžete "postnout" - dát o vašem dobrém skutku vědět třeba na Facebooku nebo Instagramu a nadchnout tak pro naši myšlenku další lidi.


000307

Jsme Diakonie Českobratrské církve evanglické - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce. Devátým rokem se věnujeme pomoci v zahraničí při krizích a válkách, ale i dlouhodobým projektům v rozvojových zemích. V roce 2019 jsme působili v šesti zemích světa: V Jordánsku, Libanonu, Kambodži, Myanmaru, Ukrajině a Mauretánii.

V ČR se naše středisko orientuje na pomoc v případě povodní. V době, kdy povodně nejsou, dbáme na prevenci. V roce 2019 jsme se čtyřmi českými obcemi s povodňovou zkušeností dokončili projekt na zlepšení jejich připravenosti. Udržujeme aktivní síť dobrovolníků, kteří mohou v případě povodní vyrazit do terénu pomáhat. Spravujeme 6 skladů s humanitárním materiálem. V obcích pořádáme programy pro žáky a učitele, jak se chovat v případě nenadálé přírodní katastrofy.

Více informací o naší práci najdete na www.diakonispolu.cz.


Rádi zodpovíme jakékoliv vaše otázky

ivanaIvana Dingová, koordinátorka komunikace a péče o dárce

+ 420 731 621 439, dingova@diakoniespolu.cz

 

 

Naše sbírka v číslech

Postní sbírka pomáhá 0 let
Darovali jste více než 0
Pomohli jste v 0 zemích světa
Letos potřebujeme 0