Post(n)i se - Pomáhám bez odměny

Pro polovinu dětí ze syrských rodin, které uprchly do Libanonu, není dostupná škola. Přitom vzdělání a možnost trávit čas v bezpečném prostředí je pro ně klíčová. Podporujeme komunitní centrum Tahaddí v chudinské čtvrti na okraji Bejrútu, které provozuje předškolní vzdělávací centrum, kam chodí děti z rodin syrských uprchlíků i chudých místních.

Dar pro projekt Post(n)i se - Pomáhám bez odměny
(například „babička“, „milý kolega František“ nebo název Vaší firmy apod.)
(pro správný tvar slovesa na certifikátu)

Vaše data jsou u nás v bezepčí. Jak s nimi nakládáme si můžete přečíst zde.

dvamínusjedna=

Další informace

Komunitní školka Tahaddi poskytuje dětem bezpečné a podnětné prostředí, kde si mohou hrát se svými vrstevníky a učí se základní věci. Hrají si, seznámí se s prostředím třídy, osvojí si základy hygieny a zdravého stravování. Naučí se barvy, zvířata, písmena a čísla. To vše jsou předpoklady pro to, aby v pozdějším věku mohly chodit do běžné státní školy a získaly do života tolik potřebné základní vzdělání. V chudinské čtvrti a nuzných obydlích, kde žijí, je školka pro ně v mnoha ohledech lepším prostředím.

Tahaddi pamatuje i na specifické potřeby dětí s postižením, které jí navštěvují. Díky tomu, že do školky chodí, jak děti ze syrských rodin, tak děti z místních chudých rodin, obě společenství se tu přirozeně setkávají. Přispívá to k sociálnímu smíru.

Naše sbírka v číslech

Postní sbírka pomáhá 0 let
Darovali jste více než 0
Pomohli jste v 0 zemích světa
Letos potřebujeme 0